برچسب مطالب ‘خانم ها را بيشتر بشناسيد’

خانم ها را بيشتر بشناسيد

خانم ها را بيشتر بشناسيد آنچه خانمها به زبان مي آورند و آنچه كه واقعا ميخواهند بگويند منظور واقعي خانمها از آنچه كه به زبان مي آورند چيست!؟ همسرتان تازه از خريد به منزل آمده است و در حال پرو كردن لباس جديدش براي شماست. همانطور كه در اطاق چرخ مي زند، مشتاقانه منتظر نظر […]

بیشتر »