برچسب مطالب ‘“داستان تاريخى اعدام بابک خرمدين”’

“داستان تاريخى اعدام بابک خرمدين”

“داستان تاريخى اعدام بابک خرمدين” روز قبل از اعدام، خليفه با بزرگان دربارش مشورت كرد كه چگونه بابك را در شهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا همه بتوانند وي را ببينند. بنا بر نظر يكي از درباريان قرار برآن شد كه وي را سوار بر پيلي كرده در شهر بگردانند. پيل را با […]

بیشتر »