برچسب مطالب ‘داستان گريه دار ادامه اعدام بابك خرمدين’

داستان گريه دار ادامه اعدام بابك خرمدين

داستان گريه دار ادامه اعدام بابك خرمدين روز قبل از اعدام، خلیفه با بزرگان دربارش مشورت کرد که چگونه بابک را درشهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا همه بتوانند وی را ببینند. بنا بر نظر یکی از درباریان قرار برآن شد که وی را سوار بر پیلی کرده در شهر بگردانند. پیل را […]

بیشتر »