برچسب مطالب ‘در باغ بي برگي زادم’

در باغ بي برگي زادم

در باغ بي برگي زادم و در ثروت فقر غني گشتم. و از چشمه ي ايمان سيراب شدم. و در هواي دوست داشتن،دم زدم. و در آرزوي آزادي سر بر داشتم. و در بالاي غرور،قامت کشيدم. و از دانش،طعامم دادند. و از شعر، شرابم نوشانند و از مهر،نوازشم کردند. و حقيقت،دينم شد و راه رفتنم. […]

بیشتر »