برچسب مطالب ‘در حال خودم نيستم’

در حال خودم نيستم

در حال خودم نيستم از آن روز تا به امروز در حال خودم نيستم ! انگار مستم و در اين دنيا نيستم ! از آن لحظه تا به اين لحظه در فکر تو هستم ، همچنان به فکر عهدي هستم که با تو بسته ام ! از آن ثانيه تا اين ثانيه ، تک تک […]

بیشتر »