برچسب مطالب ‘دنيا تو را با سرگرمی های باطل نفريبد و مغرور نسازد، چرا که سرگرمی ها پايان می يابد و گناهش بر تو باقی می ماند.’

دنيا تو را با سرگرمی های باطل نفريبد و مغرور نسازد، چرا که سرگرمی ها پايان می يابد و گناهش بر تو باقی می ماند.

دنيا تو را با سرگرمی های باطل نفريبد و مغرور نسازد، چرا که سرگرمی ها پايان می يابد و گناهش بر تو باقی می ماند. «حضرت علی علیه السلام» در عجبم از مردمي كه خود زير شلاق ظلم و ستم زندگي مي كنند،و بر حسيني مي گريند كه آزادانه زيست. “دكتر علي شريعتي” حسين بيشتر […]

بیشتر »