برچسب مطالب ‘راز خوشبختی’

راز خوشبختی

راز خوشبختی بگذار از اینکه با توام آرام باشم جدا از غم و غصه های روزگار باشم سرپناهی باش برای عشقم مرحمی باش برای دردم بگذار از اینکه با توام صبور باشم در خزان سرد زندگی در انتظارت باشم تو از دور دستها بیایی و من نظاره گرت باشم طلوعی باش در شبهای تارم ،تا […]

بیشتر »