برچسب مطالب ‘روز آخر دلتنگی’

روز آخر دلتنگی

روز آخر دلتنگی وقتی دلت میگیرد ، وقتی اشک از چشمانت میریزد ، تمام غم و غصه های دنیا در قلبم مینشیند! وقتی که تنهایی ، وقتی که در کوچه پس کوچه های دلتنگی سرگردانی ، بدان که مثل من در حسرت لحظه ی دیداری! من که میدانم عاشق بارانی ، چشم به راه ابرهای […]

بیشتر »