برچسب مطالب ‘روز عاشورا و دعای امام حسین’

روز عاشورا و دعای امام حسین

روز عاشورا و دعای امام حسین در آسمان دنيا هيچ سپيده ي بامدادي همچون فجر روز دهم محرم با مصيبتها و غمهايش ندميده است و خورشيد، هيچگاه همچون خورشيد آن روز با اندوه و دردهايش طلوع نکرده است…؛ زيرا در تاريخ هيچ حادثه اي وجود ندارد که با فجايع و دردهايش از آن صحنه هاي […]

بیشتر »