برچسب مطالب ‘سخن ناب’

سخن ناب

سخن ناب براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي فراموش نکن قطاري که ار ريل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد ولي راه به جائي نخواهد برد کسي را که اميدوار است هيچگاه نا اميد نکن ، شايد اميد تنها دارائي او باشد امروز را براي ابراز […]

بیشتر »