برچسب مطالب ‘شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی’

شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی

شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا كردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم پس از یك جستجوی نقره ایی در كوچه های آبی احساس تو را از بین گلهایی كه در تنهاییم رویید با حسرت جدا كردم و تو در […]

بیشتر »