برچسب مطالب ‘شناسایی مارمولک در کامپیوترهای ایرانی’

شناسایی مارمولک در کامپیوترهای ایرانی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران از شناسایی یک بدافزار ایرانی با نام “مارمولک” خبر داد و اعلام کرد: این بدافزار از طریق ثبت ضربات صفحه کلید، رمز کردن آنها و ارسال آن برای نویسنده، اطلاعات را جمع آوری و سرقت می کند.

بیشتر »