برچسب مطالب ‘عشق روزی رهگذر می آید’

عشق روزی رهگذر می آید

عشق روزی رهگذر می آید عشق روزی رهگذر می آید ومن نیستم صبح روزی ، پشت در می آید و من نیستم قصه دنیا به سر می آید من نیستم یک نفر دلواپسم این پا و آن پا می کند کاری از من بلکه بر می آید ومن نیستم خواب و بیداری خدایا بازهم سر […]

بیشتر »