برچسب مطالب ‘علی دایی: کریمی را به یک دلیل دوست دارم / هر دختری پولیورم را در شلوارم می دید با من ازدواج نمی کرد’

علی دایی: کریمی را به یک دلیل دوست دارم / هر دختری پولیورم را در شلوارم می دید با من ازدواج نمی کرد

علی دایی در گفتگوی مفصل با عادل فردوسی پور درباره مسائل مختلف صحبت کرد. صحبت هایی دایی در ادامه پیش روی شماست: * فکر کنم درس و دانشگاه مسیر زندگی مرا عوض کرد. شاید اگر تهران دانشگاه قبول نمی شدم، علی دایی نمی شدم. سال ۱۳۶۶ و هم سال ۱۳۶۷ دانشگاه شریف قبول شدم که […]

بیشتر »