برچسب مطالب ‘قطار مي رود…..تو مي روي’

قطار مي رود…..تو مي روي

قطار مي رود…..تو مي روي تمام ايستگاه مي رود و من چقدر ساده ام… که سال هاي سال در انتظار تو کنار اين قطار رفته ايستا ده ام و همچنان به نرده هاي ايستگاه رفته تکيه داده ام !!! ” زنده ياد قيصر امين پور “

بیشتر »