برچسب مطالب ‘مراجعه به مراکز پلیس+10 برای دریافت کارت سوخت تا 31 مرداد 95’

مراجعه به مراکز پلیس+10 برای دریافت کارت سوخت تا 31 مرداد 95

مراجعه به مراکز پلیس+10 برای دریافت کارت سوخت تا 31 مرداد 95 * براساس مصوبه مجلس دولت موظف است حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری عرضه سوخت را از طریق کارت و با قراردادن سهمیه برای خودرو ها اجرایی کند. * مالکین خودروهای فاقد کارت سوخت باید قبل از اجرایی شدن این قانون […]

بیشتر »