برچسب مطالب ‘معماي جذاب عشق ليلا و جنون’

معماي جذاب عشق ليلا و جنون

معماي جذاب عشق ليلا و جنون يه نفر براي بازديد ميره به يه بيمارستان رواني . اول مردي رو ميبينه که يه گوشه اي نشسته، غم از چهرش ميباره، به ديوار تکيه داده و هرچند دقيقه آروم سرشو به ديوار ميزنه و با هر ضربه اي، زير لب ميگه: ليلا… ليلا… ليلا…ليلا… ليلا…ليلا… مرد بازديدکننده […]

بیشتر »