برچسب مطالب ‘معناي” عشق ” از نظر قرآن و روايات چيست و رابطه آن با “عقل ” چگونه است ؟’

معناي” عشق ” از نظر قرآن و روايات چيست و رابطه آن با “عقل ” چگونه است ؟

معناي” عشق ” از نظر قرآن و روايات چيست و رابطه آن با “عقل ” چگونه است ؟ “عشق” به معناي محبت شديد و علاقه خاص است. در قرآن کلمه عشق به صراحت نيامده، امّا از مفاهيم ديگري که معناي عشق را مي رساند، نام برده شده است: “بعضي از مردم معبود هايي غير از […]

بیشتر »