برچسب مطالب ‘نامه بسيار زيباي نادر ابراهيمي به همسرش’

نامه بسيار زيباي نادر ابراهيمي به همسرش

نامه بسيار زيباي نادر ابراهيمي به همسرش اين مطلب را كه بخشي از يكي از نامه‌هاي نادر ابراهيمي به همسرش است دوستي كه به ما لطف زيادي دارد برايمان فرستاده و توصيه كرده كه همه زوج‌ها اين نامه را چندين بار و نه به‌تنهايي كه با هم و در كنار يكديگر ‌ بخوانند. براي دوست […]

بیشتر »