برچسب مطالب ‘نعت پيغمبر اکرم (ص)’

نعت پيغمبر اکرم (ص)

نعت پيغمبر اکرم (ص) اي شاه سوار ملک هستي سلطان خرد به چيره دستي اي ختم پيمبران مرسل حلواي پسين و ملح اول نوباوه باغ اولين صلب لشکرکش عهد آخرين تلب اي حاکم کشور کفايت فرمانده فتوي ولايت هرک آرد با تو خودپرستي شمشير ادب خورد دو دستي اي بر سر سدره گشته راهت وي […]

بیشتر »