برچسب مطالب ‘نکاتی که مادران باید بدانند!!’

نکاتی که مادران باید بدانند!!

نکاتی که مادران باید بدانند!! به طور مرتب بچه را حمام کنید. بااین کار علاوه بر اینکه بهداشت را رعایت کرده اید ، از دلدرد های وحشتناک بچه جلوگیری می کنید .همانطور که میدانید ، دلدرد نوزاد در اثر قلنج و انبساط روده هامیباشد . با حمام کردن عضلات روده شل شده و تا حدود […]

بیشتر »