برچسب مطالب ‘هرم غذايي چيست؟’

هرم غذايي چيست؟

هرم غذايي چيست؟ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ هرم غذايي، گروه هاي غذايي و موادي كه در هر گروه جاي مي گيرد را معرفي مي نمايد. قرار گرفتن موادغذايي در بالاي هرم كه كمترين حجم را در هرم اشغال مي كند به اين معني است كه افراد بزرگسال بايد از اين دسته از مواد غذايي كمتر مصرف كنند (مانند […]

بیشتر »