برچسب مطالب ‘همسرتان خروس جنگی شده؟’

همسرتان خروس جنگی شده؟

همسرتان خروس جنگی شده؟  خستگی ، کلافگی ، جوش آوردن و بهانه‌گیری همسرتان را به حساب نارضایتی‌اش از زندگی مشترک نگذارید. اگر همسرتان مدتی است به هر چیزی واکنش منفی نشان می‌دهد و از هر موضوع ساده‌ای بهانه‌ای برای عصبانی شدن می‌سازد، احتمالا نوعی عادت ماهانه را تجربه می‌کند. تعجب نکنید! مرد‌ها هم مثل زن‌ها […]

بیشتر »