برچسب مطالب ‘واقعیتی تکان دهنده درباره مهرداد اولادی’

واقعیتی تکان دهنده درباره مهرداد اولادی

روزنامه پیروزی در روزی که تیمش گام دیگری برای قهرمانی برداشته،نیمی از جلد خود را به مهرداد اولادی اختصاص داده است. تیتر 10 سال پیش مهرداد آقای گل شده بود،به شدت تکان دهنده است.

بیشتر »