برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد حسن علي قنبري’

وصيت نامه شهيد حسن علي قنبري

 ما براي حفظ اسلام و قرآن و براي نشر عدل و فضيلت احقاق حقوق محرومان و احياي دستورات اسلام و ساختن مباني طريقت و آزادي قيام كرده ايم.

بیشتر »