برچسب مطالب ‘ویژگی های یک بالش مناسب’

ویژگی های یک بالش مناسب

ویژگی های یک بالش مناسب انتخاب یک بالش خوب و مناسب، نقش بسیاری در خوابی راحت دارد زیرا بالش نامناسب سبب به وجود آمدن علائمی مانند سردردهای شدید و بی حس شدن شانه و بازو می شود هفت صبح: شاید به نظر همه ما بالشی که زیر سرمان قرار می دهیم هیچ وقت کهنه نمی […]

بیشتر »