برچسب مطالب ‘پرسش و پاسخ’

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ چه اعضاء و بافت هايي قابل اهدا مي باشد؟ اعضا قابل اهدا قلب ، ريه ها ، کبد ، روده ها ، لوزالمعده و کليه ها مي باشد. علاوه بر اين اعضا، برخي از بافتهاي بدن نيز قابل پيوند مي باشند. با اهداي قرنيه مي توان بينايي رابه فردي که دچار صدمه […]

بیشتر »