برچسب مطالب ‘پلاس كهنه انديشه را دور بايد انداخت’

پلاس كهنه انديشه را دور بايد انداخت

پلاس كهنه انديشه را دور بايد انداخت زمان بر مغز و پوست كهنگي مي‌تازد امروز چه كم داريم من و تو از درخت و سنگ بي مغز زمين اي دوست بنگر، بنگر زمين هم پوست مي‌اندازد امروز پلاس كهنه انديشه را دور بايد انداخت زمستان هرچه بود تاريك و طولاني دل ما هرچه شد سرد […]

بیشتر »