برچسب مطالب ‘پیام تلگرامی، 50 نفر را به بیمارستان کشاند’

پیام تلگرامی، 50 نفر را به بیمارستان کشاند

اعضای این گروه تلگرامی وقتی متوجه شدند یک زن باردار به علت خونریزی شدید به فرآورده‌های خونی نیازمند است، این پیام را برای دیگر گروه‌های تلگرامی شهرهای اطراف فرستادند و باعث شدند این زن باردار از خطر نجات پیدا کند. هنوز ساعتی از ارسال این پیام نگذشته بود که 50 نفر از مردم بابل، بابلسر، […]

بیشتر »