برچسب مطالب ‘چه شخصیت‌هایی عکس دیگران را پخش می کنند؟’

چه شخصیت‌هایی عکس دیگران را پخش می کنند؟

 حلقه‌های صمیمیت را بشناسید نموداری كه می‌بینید حلقه‌های روابط و صمیمیت نام دارد كه حد و مرز میزان نزدیکی و صمیمیت با افرادی را كه در زندگی اجتماعی ما نقش‌های متفاوتی دارند مشخص می‌كند. این نمودار از حلقه با رنگ‌های متفاوت تشكیل شده است. – مركزی‌ترین حلقه دایره كه بنفش‌رنگ است مربوط به ماست و […]

بیشتر »