برچسب مطالب ‘چگونه کودک مان را از خطرات اعتیاد آگاه کنیم؟’

چگونه کودک مان را از خطرات اعتیاد آگاه کنیم؟

چگونه کودک مان را از خطرات اعتیاد آگاه کنیم؟ ۱۰ سالگی و اوایل نوجوانی بهترین زمان برای آشنا کردن کودک با اعتیاد است. در این دوره کودک به درک و شناخت درستی از زندگی می رسد و آموزش در مدارس در این سال ها اهمیت زیادی دارد و می تواند روی تفکرات کودک تاثیر بگذارد. […]

بیشتر »