برچسب مطالب ‘گروه خونی و خصوصیات شما’

گروه خونی و خصوصیات شما

گروه خونی و خصوصیات شما در پي اعلام نظر انديشمندان زيست شناس که خصلت به منش.توان خلاقيت .خلق وخوي هر فردبستگي دارد.در کشورهاي صنعتي غرب به ويژه ژاپن هنگام استخدام وانتصاب توجه به گروه خون افراد در اولويت است. گروه خوني a : -افرادي ارام .منظم .مطيع قانون وقاعده وبدون اعمال خشونت اميز هستند. – […]

بیشتر »