برچسب مطالب ‘گفتگو با سیاوش خیرابی در رستورانش’

گفتگو با سیاوش خیرابی در رستورانش

گفتگو با سیاوش خیرابی در رستورانش بازیگری که از سریال «ترانه مادری» چهره شد و خیلی زود پله های معروفیت را طی کرد، البته در تمام این سال ها در سریال های تلویزیونی بازی کرده و بدون اغراق در هر سریالی بازی کرده، کاری خوب از آب درآمده که البته به هوش او در انتخاب […]

بیشتر »