برچسب مطالب ‘10 اصل از گاندی که میتواند شما و دنیایتان را متحول کند’

10 اصل از گاندی که میتواند شما و دنیایتان را متحول کند

10 اصل از گاندی که میتواند شما و دنیایتان را متحول کند “نباید ایمان خود به بشریت را از دست بدهید. اگر چند قطره از آب اقیانوس آلوده شود کل اقیانوس آلوده نمی گردد.” “فاصله بین آنچه انجام می دهیم و آنچه توانایی انجامش را داریم برای حل بیشتر مشکلات جهان کافی خواهد بود.” “اگر […]

بیشتر »