برچسب مطالب ‘21 جمله انرژي زا از آنتوني رابينز’

21 جمله انرژي زا از آنتوني رابينز

21 جمله انرژي زا از آنتوني رابينز با مرد يا زني ازدواج كنيد كه عاشق صحبت كردن با او هستيد. براي اينكه وقتي پيرتر مي شويد ، مهارتهاي مكالمه اي مثل ديگر مهارتها خيلي مهم ميشوند . يك به مردم بيش از آنچه انتظار دارند بدهيد و اين كار را با شادماني انجام دهيد . […]

بیشتر »