برچسب مطالب ‘4مورد که شما هرگز در مورد موبایل نشنیده اید’

4مورد که شما هرگز در مورد موبایل نشنیده اید

4مورد که شما هرگز در مورد موبایل نشنیده اید اقداماتی وجود دارد که می توان در مواقع فوری و ضروری انجام داد. موبایل شما می تواند یک نجات دهنده زندگی یا یک ابزار فوری برای نجات باشد. اول وضعيت فوق العاده شماره تلفن وضعيت فوق العاده در كشورهاي جهان 112 است. در ایران نیز اگر […]

بیشتر »