برچسب مطالب ‘8 اشتباه خانم ها در اولین ملاقات’

8 اشتباه خانم ها در اولین ملاقات

8 اشتباه خانم ها در اولین ملاقات همین طور که هستید باشید. درست است که شما بالقوه عروس مجلس هستید اما قرار نیست مثل یک عروس آرایش کنید و لباس بپوشید. اولین قرار ملاقات می تواند تعیین کننده ترین جلسه باشد و ادامه پیدا کردن یا نکردن رابطه را تعیین کند. بنابراین، وقتی در اولین […]

بیشتر »