برچسب مطالب ‘linked-’

Germany Accuses Chinese Intelligence Services Of Using Fake LinkedIn Profiles To Recruit Informants

Nine months of research had found that more than 10,000 German citizens had been contacted on the LinkedIn professional networking site by fake profiles disguised as headhunters, consultants, think-tankers or scholars, the BfV said.

بیشتر »

آگهی فروش میلیونهاحساب کاربری Linked-In

چند روز قبل هکرها آگهی فروش 117 میلیون حساب کاربری شبکه اجتماعی Linked-In را در اینترنت منتشر کردند. اطلاعات این حساب های کاربری ظاهرا توسط هکرهایی که چهار سال قبل به شبکه اجتماعی Linked-In حمله کردند، برای فروش عرضه شده است و تعداد آن ها به بیش از 100 میلیون حساب می رسد.

بیشتر »